NT2 - 3.2 - schriftelijk

Qrios-NT2
NT2
Centra
Qrios
Learning method Online op vaste momenten
Ritme
Dagelijks
Dag(en)
Dinsdag Donderdag
Dagdeel
Meerdere momenten per week Voormiddag
Studiebelasting +/- 120 uur
Begindatum
Einddatum
Inschrijven tot
Price
€ 72
Extra kosten:
€ 11
Handboek en andere

Beschrijving

In Vantage – 3.2 schriftelijk kan je zelfstandig functioneren in het Nederlands. Je Nederlands is al op een (vrij) gevorderd niveau, maar je wil je taal verder perfectioneren. Aan de hand van diverse onderwerpen, ook actuele en meer abstracte, til je je taal naar een hoger niveau op vlak van woordenschat, zinsstructuur, argumentatie en tekstbegrip.

Instapvoorwaarden

Je slaagde reeds voor de modules Threshold 2.3 en 2.4 schriftelijk, of voor een niveautest.

Wat leer ik in deze cursus?

De schriftelijke module telt 120 lesuren. Je oefent vooral schrijven en lezen, maar ook spreken en luisteren komen aan bod. 

Dit taalniveau komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Je leert:  

  • Maximaal vraaggestuurd: de taaltaken spelen maximaal in op domeinen en rollen die voor jou relevant zijn. Kortom: op jouw leervragen in het algemeen. Je krijgt daarbij de nodige zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in je leerproces 
  • Een genuanceerd en rijk taalgebruik hanteren, zodat je moeiteloos schriftelijk kan communiceren met een moedertaalspreker over een breed gamma aan onderwerpen, ook meer abstracte 
  • Complexere redeneringen volgen in een tekst … en er spontaan op reageren. 
  • Je standpunt, ook over de actualiteit, schriftelijk genuanceerd uiteenzetten en ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties 
  • Brieven, e-mails, verslagen, samenvattingen, opiniestukken, … schrijven, met aandacht voor inhoud, vorm, spelling, taalregister, … 
  • De hoofdzaken begrijpen van complexe teksten, met inbegrip van technische materies in je eigen vakgebied 
  • De inhoud en het taalgebruik van uiteenlopende teksten, zoals krantenartikelen, columns, verhalen, poëzie, … in detail analyseren