Online op vaste momenten

Qrios-NT2
Qrios

NT2 - 4.1 - mondeling

NT2
Ritme:
Dagelijks

Dag(en):
Maandag Woensdag

Dagdeel:
Meerdere momenten per week Voormiddag

Studiebelasting: +/- 120 uur
Begindatum:
Einddatum:
Inschrijven tot:

€ 72
Extra kosten:
€ 5
Handboek en andere

Beschrijving

In Effectiveness – 4.1 mondeling kan je ‘uitgebreid’ zelfstandig functioneren in het Nederlands. Je Nederlands is al op een (ver)gevorderd niveau, maar je streeft naar mondelinge perfectie. Aan de hand van alle mogelijke onderwerpen - ook abstracte - til je je taal naar een hoger niveau op vlak van woordenschat, zinsstructuur, argumentatie, tekstbegrip, cohesie en taalregister.

Instapvoorwaarden

Je slaagde reeds voor de module Vantage 3.1 mondeling, of voor een niveautest.

Wat leer ik in deze cursus?

De mondelinge module telt 120 lesuren. Je oefent vooral spreken en luisteren, maar ook schrijven en lezen komen aan bod. 

Dit taalniveau komt in het Europees Referentiekader overeen met C1.

Je leert: 

  • Maximaal vraaggestuurd: de taaltaken spelen maximaal in op domeinen en rollen die voor jou relevant zijn. Kortom: op jouw leervragen in het algemeen. Je krijgt daarbij de nodige zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in je leerproces 
  • Lange complexe teksten volledig begrijpen, en ook impliciete betekenissen achterhalen  
  • Je in nauwkeurig en adequaat Nederlands gestructureerd, samenhangend en genuanceerd uitdrukken over uiteenlopende, complexe onderwerpen (bijvoorbeeld: culturele, abstracte, delicate… onderwerpen)
  • Vlot, adequaat, spontaan én nauwkeurig communiceren over ALLE onderwerpen, en een standpunt verdedigen  
  • Je Nederlands doeltreffend en vlot gebruiken voor sociale (privé), educatieve (scholing/opleiding) en professionele (arbeidsmarkt/job) doeleinden