Leestrainer 2.4

Qrios-NT2
NT2
Centra
Qrios
Learning method Online op eigen tempo
Kan starten tussen -
Uiterste einddatum
Studiebelasting +/- 20 uur
Price
€ 12
Extra kosten:
€ 2
Extra lesmateriaal en andere

Beschrijving

Je kan ondertussen wel al heel wat Nederlandstalige teksten verwerken. Maar je wil nog meer en beter kunnen omgaan met de geschreven Nederlandse taal. De bedoeling van deze trainer is je leesvaardigheid te verbeteren zodat je teksten beter begrijpt, je makkelijker hoofdzaken uit een tekst kan halen en je leesniveau verbetert. Aan de trainer is een leerkracht gekoppeld die je feedback geeft op de opdrachten die je indient en bij wie je altijd terecht kan met vragen.

Instapvoorwaarden

Je behaalde minstens het deelcertificaat van Breakthrough 2.2 of je slaagt voor een instaptest.

Wat leer ik in deze cursus?

In deze module krijg je tips en strategieën om je leesvaardigheid te verbeteren, leer je hoofdzaken en bijzaken in een tekst te onderscheiden, ga je je woordenschatkennis uitbreiden, leer je zinsconstructies herkennen, ga je structuurwoorden leren herkennen, leer je verschillende tekstsoorten kennen en krijg je tips hoe je deze tekstsoorten kan begrijpen.